پرسشنامه، پزشکی، تربیت بدنی، روانشناسی

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن

هدف: ارزیابی تصور از بدن تعداد سوال: ۴۶ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد پایایی: دارد منبع: ژندا، لوئیس.آزمون های شخصیت.ترجمه بشارت و حبیب نژاد.انتشارات آییژ،بهار ۱۳۸۸ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان پرسشنامه روابط چند بعدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه، پزشکی، تربیت بدنی، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه تصور از خود بک (BSCT)

هدف: بررسی تصور افراد از خودشان از جنبه های مختلف تعداد سوال: ۲۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: فتحی آشتیانی، علی.آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان.انتشارات بعثت.۱۳۸۸ همین الان…

ادامه مطلب

پرسشنامه، پزشکی، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه خود بیمار انگاری (ایوانز، ۱۹۸۰)

هدف: ارزیابی میزان حس خودبیمارانگاری در افراد تعداد سوال: ۳۶ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان پرسشنامه خود بیمار انگاری (ایوانز، ۱۹۸۰) یکی دیگر از اختلالات شایع و آزار دهنده ،…

ادامه مطلب

پرسشنامه، پزشکی، روانشناسی، سایر رشته ها، مشاوره

پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت

هدف: سنجش میزان احقاق جنسی تعداد سوال: ۲۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۱۹۰۰…

ادامه مطلب