پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

هدف: سنجش استرس در بزرگسالان جوان تعداد سوال: ۴۶ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: : ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷ همین الان…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه بررسی انسجام خانوادگی

هدف: بررسی میزان انسجام خانواده و همبستگی بین افراد خانواده تعداد سوال: ۲۸ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش .…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

هدف: ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده تعداد سوال: ۴۰ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی ، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷ همین الان دانلود کنید…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)

هدف: بررسی میزان انعطاف پذیری موجود در خانواده تعداد سوال: ۱۶ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . ۱۳۸۹ همین الان…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

هدف: اندازه گیری میزان حساسیت والدین نسبت به فرزندان تعداد سوال: ۱۰۱ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد ماخذ :آزمایشگاه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی همین الان دانلود کنید قیمت: فقط 3400 تومان پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه خانواده (جو خانوادگی)

هدف: سنجیدن ادراک و استنباط خود از سطح سلامت در خانواده اصلی خویش تعداد سوال: ۴۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

هدف: اندازه گیری بی ثباتی ازدواج یا احتمال طلاق تعداد سوال: ۱۴ شیوه نمره گذاری و تفسیر تنایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه عشق مثلثی اشترنبرگ

هدف: سنجش میزان سه عنصر اصلی عشق تعداد سوال: ۴۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . ۱۳۸۰ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط 1700…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی (RES)

هدف: اندازه گیری آشنایی (نامزدی) (سنجش میزان رشد صمیمیت، اتکاء متقابل، و پایبند بودن به رابطه) تعداد سوال: ۱۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه عشق هاتفیلد و اسپریچر

هدف: آیا لیلی و مجنون واقعی شما هستید؟ تعداد سوال: ۱۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد ماخذ : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. ۱۳۸۰ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان پرسشنامه عشق هاتفیلد و اسپریچر عشق…

ادامه مطلب