پرسشنامه، روانشناسی

پرسشنامه روحیه معلمان

هدف: بررسی ویژگی ها و ابعاد مختلف روحیه در معلمان تعداد سوال: 28 شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش .…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی

مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS

هدف: ارزیابی نگرش فرد نسبت به افراد مقتدر، به اثبات رسانیدن خود، بازیهای رقابتی، وظایف اداری معمول و ….. تعداد سوال:‌۴۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه سنجش توانایی جرّ و بحث

هدف: بررسی میزان توانایی جر و بحث بیهوده در افراد تعداد سوال: ۲۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد نرم یا هنجار: دارد منبع : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. ۱۳۸۰ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۱۹۰۰…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

هدف: سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده تعداد سوال: ۱۶ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی ، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷ همین الان…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

آزمون گرایش سلطه گری

هدف: بررسی میزان تمایل به سلطه گری در افراد تعداد سوال: ۱۲ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف. شی یر. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد ورضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. ۱۳۷۵…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

آزمون منبع کنترل (نویکی و دوک)

هدف: بررسی منبع کنترل در افراد تعداد سوال: ۴۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد منبع: گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان ، ۱۳۹۱٫ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط 1900 تومان آزمون منبع کنترل (نویکی و دوک) کانون…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

مقیاس درون گرایی – برون گرایی (میشل گوکلن)

هدف: بررسی درونگرایی یا برون گرایی افراد تعداد سوال: ۵۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد نرم: دارد منبع : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . ۱۳۸۰ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی

هدف: بررسی درون گرایی و برون گرایی بودن در افراد مختلف تعداد سوال: ۱۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: ندارد منبع: موسسه روان تجهیز همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۱۰۰۰ تومان پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی دورن گرا…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه کم رویی

هدف: اندازه گیری میزان کم رویی افراد تعداد سوال: ۴۴ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط 1900 تومان پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل

هدف: ارزیابی شیوه کنترل زندگی افراد تعداد سوال: ۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف. شی یر. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. ۱۳۷۵ همین الان دانلود…

ادامه مطلب